Configuratie van de webapplicatie: manifest.json

manifest.json

src/manifest.json is het applicatie configuratie-bestand, in de src map. Het heeft de volgende structuur:

{
  "port": 3001,
  "socketServer": {
    "enabled": true,
    "port": 4001,
    "proxy-port": 4002
  },
  "debug": false,
  "gracefullyShutDown": 10,
  "pageNotFoundView": "not-found",
  "showOffline": false,
  "showEnvironment": false,
  "ddos-prevention": {
    "enabled": true,
    "maxItemsOnPage": 150,
    "testmode": false,
    "silent": true,
    "silentStart": true
  },
  "metatags": [
    {
      "name": "keywords",
      "content": "webpage"
    }
  ],
  "links": [
  ],
  "app-authentication": {
    "enabled": false,
    "onlySsl": true,
    "session-cookie": false,
    "ttl-sec": 1800,
    "loginView": "login",
    "strategies": [
      {
        "strategy": "general",
        "loginView": "login"
      },
      {
        "strategy": "general2",
        "validateFunc": "src/authentication/validate"
      }
    ]
  },
  "cookies": {
    "body-data-attr": {
      "enabled": true,
      "onlySsl": false,
      "ttl-sec": 31536000
    },
    "not-exposed": {
      "enabled": true,
      "onlySsl": false,
      "ttl-sec": 31536000
    },
    "props": {
      "enabled": true,
      "onlySsl": false,
      "ttl-sec": 31536000
    }
  },
  "client-props": {
  },
  "url-loader-limit": "1",
  "external-modules": [
    {
      "module": "react",
      "ref": "React",
      "file": "react/dist/react.min.js"
    },
    {
      "module": "react-dom",
      "ref": "ReactDOM",
      "file": "react-dom/dist/react-dom.min.js"
    },
    {
      "module": "react-dom/server",
      "ref": "ReactDOMServer",
      "file": "react-dom/dist/react-dom-server.min.js"
    }
  ],
  "static-components-dir": [
  ],
  "cdn": {
    "enabled": false,
    "cleanupPrevious": false,
    "url": "",
    "apiVersion": "",
    "accessKeyId": "",
    "secretAccessKey": "",
    "bucket": ""
  },
  "babel-polyfill": true,
  "service-workers": {
    "enabled": true,
    "cacheAuthenticatedCode": true
  },
  "inline-pagecss": true,
  "page-description": "my awesome page",
  "google-analytics": "",
  "meta-viewport": {
    "desktop": "width=device-width, initial-scale=1.0",
    "phone": "user-scalable=no, width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimal-ui",
    "tablet": "user-scalable=no, width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimal-ui"
  },
  "languages": {
    "en": "default"
  },
  "databases": {
    "db1": {
      "host": "xxx.xxx.xxx.xxx",
      "port": "3306",
      "database": "db1",
      "user": "my_username",
      "password": "my_password"
    }
  },
  "environments": {
    "local": {
      "device": "",
      "socketServer": {
        "port": 4001,
        "proxy-port": 4001
      },
      "service-workers": {
        "enabled": false
      },
      "app-authentication": {
        "onlySsl": false
      },
      "cookies": {
        "body-data-attr": {
          "onlySsl": false
        },
        "not-exposed": {
          "onlySsl": false
        },
        "props": {
          "onlySsl": false
        }
      },
      "external-modules": [
        {
          "module": "react",
          "ref": "React",
          "file": "react/dist/react.js"
        },
        {
          "module": "react-dom",
          "ref": "ReactDOM",
          "file": "react-dom/dist/react-dom.js"
        },
        {
          "module": "react-dom/server",
          "ref": "ReactDOMServer",
          "file": "react-dom/dist/react-dom-server.js"
        }
      ]
    },
    "test": {
      "socketServer": {
        "port": 4001,
        "proxy-port": 4001
      },
      "service-workers": {
        "enabled": false
      },
      "app-authentication": {
        "onlySsl": false
      },
      "cookies": {
        "body-data-attr": {
          "onlySsl": false
        },
        "not-exposed": {
          "onlySsl": false
        },
        "props": {
          "onlySsl": false
        }
      }
    },
    "development": {
      "debug": true,
      "service-workers": {
        "enabled": true
      },
      "external-modules": [
        {
          "module": "react",
          "ref": "React",
          "file": "react/dist/react.js"
        },
        {
          "module": "react-dom",
          "ref": "ReactDOM",
          "file": "react-dom/dist/react-dom.js"
        },
        {
          "module": "react-dom/server",
          "ref": "ReactDOMServer",
          "file": "react-dom/dist/react-dom-server.js"
        }
      ]
    }
  }
}

Uitleg properties

 • port --> de poort waarop de webapp zal starten
 • url-loader-limit --> limiet waarbij required url-images worden aangemaakt als inline-images (om het aantal requests te beperken). Zie webpack/url-loader. Indien 0, dan worden alle images inline aangemaakt.
 • debug --> ofdebugging aan or uit is (console berichten)
 • inlinecss --> of de css inline wordt aangemaakt (aanbevolen), of d.m.v. een extern bestand
 • page-description --> de beschrijving in de html-head
 • google-analytics --> indien gedefinieerd, dan wordt dit id gebruikt voor het updaten van google-analytics
 • cookies[‘body-data-attr’] --> cookies die verschijnen als body[data-cookiename="cookievalue"], wat erg handig is voor serverside rendering client specifiike properties zoals like zoom-faktor
 • cookies[‘not-exposed’] --> cookies die de server kan lezen, maar welke geen onderdeel uitmaken van this.props
 • cookies.props --> cookies die als onderdeel van this.props verschijnen: this.props.__appProps.cookies
 • languages --> the talen die de applicatie gebruikt. Alleen talen die zijn ingesteld op true worden geactiveerd en **er moet altijd één default language zijn gespecificeerd
 • client-props --> de eigenschappen die hier zijn gedefinieerd, zullen voor de client beschikbaar zijn via this.props.__appProps.clientConfig
 • databases --> wordt gebruikt om toegang tot de database te specificeren. Dit is enkel informatie zonder directe functionaliteit door itsa-server. Echter, wanneer database-modules worden geintegreerd, dan moeten deze deze data gebruiken als entry.
 • external-modules --> modules die als aparte download verschijnen in de header (link or script). Er mage worden verwezen naar iedere module in van node_modules, of je kunt zelf een module aanmaken in de specialeexternalsmap ** pageNotFoundView** --> deview` die moet worden weergegeven wanneer een bezoeker een niet bestaande pagina opvraagt
 • service-workers --> volledig automatisch ingesteld service workers
 • ddos-prevention --> om overload via ddos te voorkomen. Zorg er voor dat maxItemsOnPage niet te laag staat: anders worden reguliere bezoekers geblokt
 • cdn --> settings voor CDN, geoptimaliseerd voor AWS-S3. Bij een andere CDN, moeten de root-bestanden cdn-deploy en cdn-cleanup worden aangepast
 • environments --> voor de specificatie van verschillende omgevingen.
OFFLINE